Od Scilab do wielordzeniowych systemów wbudowanych: Algorytmy i metodologie

Streszczenie

Postępy w architekturze procesorów trwają aby zwiększyć równoległość sprzętową, równoległe tworzenie oprogramowania jest twardy. Wzrasta zapotrzebowanie na narzędzia i metodologie w celu zmniejszenia luki wejściowej dla osób niebędących ekspertami w oprogramowaniu równoległym rozwoju, a także usprawnienie pracy ekspertów. Ten artykuł przedstawia metodologię i algorytmy tworzenia oprogramowania równoległego napisanego w kodzie źródłowym Scilab dla wielordzeniowych procesorów wbudowanych w kontekście „Ori-Wbudowana paralelizacja dla wysokowydajnego wbudowanego procesora wielordzeniowego systemy wykorzystujące scilAb” (ALMA) w ramach projektu 7PR UE. ALMA podejście do zrównoleglania w skrócie próby zarządzania złożoność zadania poprzez naprzemienne skupienie się na bardzo zlokalizowane i całościowe strategie optymalizacji programu.