Równoległość ALgorytm dla architektur wielordzeniowych

Szybszy czas wprowadzania na rynek wbudowanych procesorów wielordzeniowych systemy z mniejszym nakładem pracy na tworzenie aplikacji

Opis architektury

 • Umożliwia docelową niezależność łańcuch narzędzi
 • Opis konstrukcji z adnotacjami z informacjami behawioralnymi

Równoległość algorytmu

Równoległość drobnoziarnista

 • Optymalizacja pętli
 • Konwersja zmiennoprzecinkowa na stały punkt
 • Wektoryzacja SIMD/SWP
 • Równoległość gruboziarnista
 • Zwiększa dostępną równoległość CG
 • Użyj hierarchicznych wykresów zadań
 • Równoległe mapowanie i planowanie zadań

Równoległe generowanie kodu Mapuj zmienne Scilab do pamięci lokalizacje

 •  Wstaw i zoptymalizuj komunikację
 • Generuje specyficzne dla celu MPI-podobne C kod

Przypadek testowy aplikacji

Warstwa PHY IEEE 802.16e w NT x NR MIMO Konfiguracja
Najnowocześniejsza komunikacja bezprzewodowa WiMAX

Język wprowadzania Scilab

Podzbiór ALMA języka Scilab

 •  Rozszerzony o
 •  Deklaracja zmiennych
 • Specyfikacja typów statycznych
 • Maksymalny rozmiar typu danych wektora/macierzy
  definicja

Interfejs macierzy (MFE)

 • Przetłumacz pośrednią reprezentację Scilab
 •  Generuje statyczny kod C zoptymalizowany dla równoległość
 •  Propagacja stałej i typu danych