Elastyczne podejście do kompilowania Scilab do rekonfigurowalności Wielordzeniowe systemy wbudowane

Streszczenie

Proces mapowania wysokowydajnych em- złożone aplikacje do dzisiejszych rekonfigurowalnych wieloprocesorów
Urządzenia System-on-Chip cierpią z powodu złożonego łańcucha narzędzi i proces programowania. Zatem sprawne programowanie takich architektury pod względem osiągalnej wydajności i mocy konsumpcja jest ograniczona tylko do ekspertów. Umożliwiając im nie- ekspertów wymaga uproszczonego procesu programowania, który ukrywa
złożoność podstawowego sprzętu – wprowadzana przez oprogramowanie równoległość wielu rdzeni i elastyczność rekonfiguracji architektury – do użytkownika końcowego. Część zorientowana na architekturę allelizacja dla wysokowydajnych wbudowanych systemów wielordzeniowych za pomocą scilAb (ALMA) europejski projekt ma na celu pomost między nimi przeszkód poprzez wprowadzenie i wykorzystanie Scilab- iłańcuch narzędzi oparty na architekturze-opis-języku, który umożliwia: sprawne mapowanie aplikacji na platformach wieloprocesorowych z wysokiego poziomu abstrakcji. To holistyczne rozwiązanie toolchain pozwala na złożoność zarówno aplikacji, jak i architektura do ukrycia, co prowadzi do lepszej akceptacji, mniejsze koszty rozwoju i krótszy czas wprowadzania produktów na rynek.