Oparta na profilu kompilacja algorytmów Scilab dla systemów wieloprocesorowych

Abstrakcyjny.

Wyrażenie równoległości w powszechnie używanym programie mingowanie języków nadal stanowi duży problem podczas mapowania wysokiej wydajności wbudowane aplikacje do systemu wieloprocesorowego na urządzeniach chipowych. ten Równoległość zorientowana na architekturę dla wysokiej wydajności wbudowanej Systemy wielordzeniowe wykorzystujące scilAb (ALMA) Europejski projekt ma na celu mostkowanie te przeszkody poprzez wprowadzenie i wykorzystanie opartego na Scilab toolchain, który umożliwia efektywne mapowanie aplikacji na wielu platformy procesorowe z wysokiego poziomu abstrakcji. Aby osiągnąć maksimum wydajność toolchain obsługuje iteracyjne zrównoleglanie aplikacji za pomocą kompilacji aplikacji opartej na profilu. W ten sposób toolchain
zwiększy jakość i wydajność zrównoleglonej aplikacji od iteracji do iteracji. To holistyczne rozwiązanie kryje się w toolchainie złożoność zarówno aplikacji, jak i architektury, do której prowadzi do lepszej akceptacji, zmniejszonych kosztów rozwoju i krótszego czasu do rynek.

Słowa kluczowe: MPSoC, równoległość, wielordzeniowość, profilowanie, optymalizacja