Od Scilab do wysokowydajnego wbudowanego procesora wielordzeniowego Systemy – podejście ALMA

Streszczenie

Proces mapowania osadzania o wysokiej wydajności edycję aplikacji do dzisiejszego systemu wieloprocesorowego na urządzeniach chipowych cierpi z powodu złożonego łańcucha narzędzi i procesu programowania. Problemem jest tutaj wyrażenie równoległości z czystym imperatywny język programowania, którym powszechnie jest C. To tradycyjne podejście ogranicza mapowanie, partycjonowanie i generowanie zoptymalizowanego kodu równoległego, a co za tym idzie osiągalna wydajność i pobór mocy aplikacji z różnych domen. ParaLleliza zorientowana na architekturę dla wysokowydajnych wbudowanych systemów wielordzeniowych przy użyciu scilAb (ALMA) Europejski projekt ma na celu pokonanie tych przeszkód poprzez wprowadzenie i wykorzystanie systemu opartego na Scilab toolchain, który umożliwia sprawne mapowanie aplikacji na platformach wieloprocesorowych z wysokiego poziomu abstrakcji. Ten holistyczne rozwiązanie toolchaina pozwala na złożoność obu ukrywanie aplikacji i architektury, co prowadzi do: lepsza akceptacja, zmniejszony koszt rozwoju i krótszy czas na rynek. Kierując się ograniczeniami technologicznymi w projektowaniu chipów, koniec wykładniczego wzrostu częstotliwości zegara i nieunikniony w stanie zwiększyć zapotrzebowanie na moc obliczeniową, ALMA jest fundamentalny krok naprzód w niezbędnym wprowadzeniu powieści paradygmaty i metodologie obliczeniowe.