Optymalizacja gruboziarnista i generowanie kodu dla Wbudowane systemy wielordzeniowe

Streszczenie

W miarę jak procesory i systemy na chipie stają się coraz bardziej chodź wielordzeniowe, programowanie równoległe pozostaje trudnym, czasczasochłonne i skomplikowane zadanie. Użytkownicy końcowi, którzy nie są równolegli
eksperci programistyczni mają potrzebę wykorzystania takich procesorów i architektur, wykorzystujących najnowocześniejszą czwartą generację high języki programowania, takie jak Scilab czy MATLAB. ALMA zestaw narzędzi rozwiązuje ten problem, otrzymując kod Scilab jako dane wejściowe i tworzy kod równoległy dla wbudowanych systemów wieloprocesorowych na chipie, przy użyciu quasi-agnostycznych optymalizacji platformy. W tym papier, ekstrakcja równoległości ziarna gruboziarnistego i kwestie optymalizacji jak również równoległe generowanie kodu dla zestawu narzędzi ALMA są dyskutowane.

POTWIERDZENIE

Niniejsze badanie jest częścią wspólnego projektu ALMA, który: jest częściowo finansowany przez Komisję Europejską w ramach Siódmy Program Ramowy (FP7/2007-2013) z dotacją Umowa 287733.